Zaštita objekata alarmni sistemi i video nadzor

video-nadzor-1

Preduzeće Miotron Gm security je licencirano preduzeće od strane MUP a za ugradnju i održavanje tehničkih sistema zaštite.

Alarmni sistemi – monitoring zaštita predstavlja savremeni vid zaštite Vašeg objekta gde se 24 časa vrši kontrola Vašeg objekta putem alarmnih centara, koje se ugrađuju u vaš objekat i koji je direktno povezan na naš nadzorni centar (monitoring centar).

cctv sistem, predstavlja vid obezbedjenja kojim se vaš objekat štiti putem video nadzora. Ugradnjom kamera i njihovim adekvatim rasporedom možete kompletno zaštititi vaš objekat. Sistem video nadzora može se povezati na Vaš mobilni telefon,računar,laptop, tako da u svakom momentu možete pratiti dešavanja na zaštićenom prostoru.

Uštedite na vremenu za kontrolu prisustva,dolazaka,odlazaka na posao,obračunavanju radnih sati Vaših zaposlenih. Postavljanjem sistema kontole radnog vremena u svakom momentu imate informacije o svakom satu provedenog na radu zaposlenih kao i razloge napuštanja istog.

Sprečite slobodan ulazak lica i vozila u krug vašeg preduzeća ugradnjom rampe na ulaznoj kapiji.

Adekvatna zaštita za Vaš objekat

Miotron GM security vam pruža kompletno rešenje za najadekvatniju zaštitu Vašeg objekta tako da ispuni sve vaše potrebe.

Od plana do realizacije

NAŠE PREDUZEĆE VAM MOŽE I KOMPLETAN ALARMNI SISTEM DATI NA KORIŠĆENJE ZA VREME TRAJANJA UGOVORENOG PERIODA.
Uz nas i naše poslovne saradnike možemo Vam pružiti sledeće usluge:

Planiranje sistema tehničke zaštite

Projektovanje sistema tehničke zaštite

Ugradnju sistema tehničke zaštite

Održavanje sistema tehničke zaštite

Izradu akta o proceni rizika u zaštiti imovine lica i poslovanja